Menü kolları

Sistem, her menü için benzersiz bir tanıtıcı verir. Menü ele HMENU'nun türü bir değerdir. Uygulama menüsünü tanıtıcı Win32 menü işlevlerin çoğunu belirtmeniz gerekir. Menü oluşturmak veya bir menü kaynağı yüklemek için bir menü çubuğu tanıtıcı alırsınız. Daha fazla bilgi için bkz: Menü oluşturma.

Oluşturulan veya yüklenen bir menüye menü çubuğu tanıtıcısını almak için GetMenu işlevini kullanın. Bir menü öğesi ile ilişkilendirilmiş alt tanıtıcısını almak için GetSubMenu veya GetMenuItemInfo işlevini kullanın. Pencere menüsü tanıtıcısını almak için GetSystemMenu işlevini kullanın.

Index