Menü imha

Pencere menüsü atanır ve bu pencere yok edilir, sistem otomatik olarak menüsünde ve alt menülerinde menünün tanıtıcı ve menü tarafından işgal bellek boşaltma, yok eder. Sistem otomatik olarak bir pencereye atanmamış bir menü yok. Bir uygulama DestroyMenu işlevini çağırarak atanmamış menü imha etmeniz gerekir. Aksi takdirde, menü bile uygulama kapatıldıktan sonra belleğini yok devam.

Index