Alt pencere boyutu ve yerleşimi

Bir MDI uygulaması, boyutu ve konumu ve onun alt pencereleri MDI istemcisi pencere iletilerini göndererek kontrol eder. Etkin alt pencerenin ekranı kaplamasını sağlamak için uygulamayı istemci pencereye WM_MDIMAXIMIZE iletiyi gönderir. Bir alt penceresi ekranı kapladığında, istemci alanı tamamen MDI İstemcisi penceresinde doldurur. Ayrıca, sistem otomatik olarak alt pencerenin başlık çubuğunu gizler ve alt pencere pencere menüsü simgesini ekler ve düğme MDI uygulamanın menü çubuğuna geri. Uygulamanın istemci penceresi özgün (premaximized) büyüklüğü ve konumu için istemci penceresi WM_MDIRESTORE ileti göndererek geri yükleyebilirsiniz.

Bir MDI uygulama alt pencereleri basamakla veya kiremit biçiminde düzenleyebilirsiniz. Alt pencereleri basamaklı pencereler bir yığın içinde görünür. Yığının alt pencere ekranın sol üst köşesindeki kaplar ve diğer pencereleri dikey ve yatay olarak mahsup böylece her alt penceresinin sol kenarlık ve başlık çubuğunda görünür. Alt pencereleri basamakla biçiminde, MDI uygulama WM_MDICASCADE ileti gönderir. Genellikle, uygulama kullanıcı pencere menüsünden Cascade tıklattığında bu iletiyi gönderir.

Alt pencereler döşeli, sistem her alt pencere bütünüyle görüntüler — örtüşen pencereleri yok. Tüm pencereleri, gerektiğinde, istemci pencereye sığacak biçimde boyutlandırılır. Alt Pencereleri Döşe biçiminde düzenlemek için bir MDI uygulaması istemci pencereye bir WM_MDITILE iletisi gönderir. Genellikle, uygulama kullanıcı döşemesi pencere menüsünde tıklattığında bu iletiyi gönderir.

Bir MDI uygulama alt pencere desteklediği her tür için farklı bir simge sağlamalıdır. Uygulama, alt pencere sınıfı kaydedilirken bir simgeyi belirtir. Alt penceresi simge durumuna küçültüldüğünde sistem alt pencerenin simgesi istemci penceresinin alt bölümünde otomatik olarak görüntüler. MDI uygulama istemci pencereye WM_MDIICONARRANGE ileti göndererek alt pencere simgeleri yerleştirme sistemi yöneltir. Genellikle, uygulama Düzenle simgeleri pencere menüsünden Kullanıcı tıklattığında bu iletiyi gönderir.

Index