WM_MDICASCADE

Uygulama tüm alt pencereleri basamakla biçiminde düzenlemek için birden fazla belge arabirim (MDI) istemci penceresi WM_MDICASCADE ileti gönderir.

WM_MDICASCADE wParam (wparam) (UINT) fuCascade; = / / Çağlayan bayrak lParam = 0;             / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

fuCascade
WParamdeğeri. Basamaklı bayrak belirtir. Basamaklı tek bayrak mevcut, MDITILE_SKIPDISABLED, Engelli MDI alt pencereleri engeller.

Dönüş değerleri

İletiyi başarılı olursa, dönüş değeri true olan.

Mesajı verirse, dönüş değeri false olur.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Çoklu belge arabirimi genel bakış, Çoklu belge arabirimi iletileri, WM_MDIICONARRANGE, WM_MDITILE

Index