WM_MDITILE

Uygulama tüm onun MDI alt Pencereleri Döşe biçiminde düzenlemek için birden fazla belge arabirim (MDI) istemci penceresi WM_MDITILE ileti gönderir.

WM_MDITILE wParam (wparam) (UINT) = nafile; / / fayans bayrak lParam = 0;           / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

nafile
Döşeme bayrak belirtir. Bu parametre aşağıdaki değerlerden biri olabilir:
Değer Anlamı
MDITILE_HORIZONTAL Böylece onlar yerine uzun boylu geniş MDI alt pencereleri döşer.
MDITILE_SKIPDISABLED Döşeli Engelli MDI alt pencereleri engeller.
MDITILE_VERTICAL Böylece onlar yerine geniş uzun MDI alt pencereleri döşer.

Dönüş değerleri

İletiyi başarılı olursa, dönüş değeri true olan.

Mesajı verirse, dönüş değeri false olur.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Çoklu belge arabirimi genel bakış, Çoklu belge arabirimi iletileri, WM_MDICASCADE, WM_MDIICONARRANGE

Index