WM_MDIICONARRANGE

Bir uygulama, simge durumuna küçültülmüş tüm MDI alt pencereleri düzenlemek için birden fazla belge arabirim (MDI) istemci penceresi için WM_MDIICONARRANGE iletisi gönderir. Değil simge alt pencereleri etkilemez.

WM_MDIICONARRANGE wParam = 0; / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0; / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Çoklu belge arabirimi genel bakış, Çoklu belge arabirimi iletileri, WM_MDICASCADE, WM_MDITILE