WM_MDIRESTORE

Bir uygulama bir MDI alt penceresi simge durumuna küçültülmüş veya ekranı kaplayan boyuttan geri yüklemek için birden çok belge arabirim (MDI) istemci penceresi WM_MDIRESTORE ileti gönderir.

WM_MDIRESTORE wParam (wparam) (hwnd) hwndRes; = / / idare lParam geri yüklemek için alt = 0;            / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

hwndRes
WParamdeğeri. Geri yüklenecek MDI alt pencere kolu.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri her zaman sıfırdır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Çoklu belge arabirimi genel bakış, Çoklu belge arabirimi iletileri, WM_MDIMAXIMIZE

Index