Štruktúra okno postup

Okno postup je funkcia, ktorá má štyri parametre a vráti hodnotu 32-bitové podpísané. Parametre, ktoré pozostávajú z okna rukoväť, identifikátor UINT správy a dvoch správ parametrov deklarované s typmi údajov WPARAM a LPARAM . Ďalšie informácie nájdete v téme WindowProc.

Správa parametrov často obsahujú informácie podľa ich nízka-order a vysoko poradie slov. Microsoft ® Win32 ® aplikačné programové rozhranie (API) obsahuje niekoľko makrá jedna aplikácia môže použiť na extrahovanie informácie zo správ parametrov. LOWORD makra, napríklad výpisy nízka-order slovo (bity 0 až 15) zo správy parametra. Ostatné makrá patria HIWORD, LOBYTEa HIBYTE.

Výklad návratová hodnota závisí na osobitnú správu. Konzultovať popis každej správy stanoviť vhodné vrátiť hodnotu.

Pretože je možné využiť postup rekurzívne okno, je dôležité, aby minimalizoval počet lokálne premenné, ktoré využíva. Pri spracovaní jednotlivé správy, žiadosti by mal zavolať funkcie mimo okno postup sa vyhnite nadmernému používaniu lokálne premenné, prípadne spôsobujúce pretečenie počas hlbokého rekurziu zásobníka.

Index