HIBYTE

HIBYTE makro načíta horný bajt z danej 16-bitová hodnota.

(BYTE HIBYTE SLOVO  wValue / / načítava hodnotu z ktorých horný bajt);
 

Parametre

wValue
Určuje hodnotu, ktorá má byť prevedená.

Note:

Vrátená hodnota je horný bajt zadaná hodnota.

Poznámky

HIBYTE makro je definovaná nasledovne:

 # define HIBYTE(w) ((BAJT) ((gt (WORD) (w); > 8) & 0xFF)) 
 

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v windef.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno makrá, HIWORD, LOBYTE

Index