LOBYTE

LOBYTE makro načíta dolný bajt z danej 16-bitová hodnota.

(BYTE LOBYTE SLOVO  wValue / / načítava hodnotu z ktorých dolný bajt);
 

Parametre

wValue
Určuje hodnotu, ktorá má byť prevedená.

Note:

Vrátená hodnota je nízka-order bajt zadaná hodnota.

Poznámky

LOBYTE makro je definovaná nasledovne:

# define LOBYTE(w) ((BAJT) (w)) 
 

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v windef.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno makrá, HIBYTE, LOWORD