WindowProc

WindowProc funkcia je definovanom aplikáciou funkcia, ktorá spracováva správy odoslané do okna. WNDPROC typ určuje smerník túto funkciu spätného volania. WindowProc je zástupný symbol pre názov definovanom aplikáciou funkcie.

(LRESULT spätného volania WindowProc HWND  hwnd; / / spracovať do oknaUINTuMsg; / / správy identifikátorWPARAMwParam; / / prvýkrát správy parametraLPARAMlParam / / druhom hlásenie parametra);
 

Parametre

hwnd
Spracovať do okna.
uMsg
Určuje správu.
wParam
Určuje dodatočnú správu informácií. Obsah tohto parametra závisia od hodnoty parametra uMsg.
lParam
Určuje dodatočnú správu informácií. Obsah tohto parametra závisia od hodnoty parametra uMsg.

Note:

Vrátená hodnota je výsledkom spracovania správ a závisí odoslanej správy.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Definované používateľom.

Pozri tiež

Okno prehľad postupov, okno postup funkcie, CallWindowProc, DefWindowProc, RegisterClass

Index