MENUHEADER

Structura MENUHEADER conține informațiile de versiune pentru resursă meniu. Definirea structurii furnizate aici este explicația nu este prezent în orice fișier de antet standard.

struct MENUHEADER {cuvântului wVersion; 
    WORD cbHeaderSize; 
} 

 

Membrii

wVersion
Specifică numărul de versiune din meniul șablon. Acest membru trebuie să fie egală cu zero pentru a indica faptul că aceasta este o RT_MENU creat cu un șablon de meniul standard.
cbHeaderSize
Specifică dimensiunea antetul meniul șablon. Această valoare este zero pentru meniuri creați cu un șablon de meniul standard.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.

A se vedea, de asemenea

Ansamblu de resurse, resurse structuri, MENUEX_TEMPLATE_HEADER, MENUEX_TEMPLATE_ITEM, MENUITEMTEMPLATE, MENUITEMTEMPLATEHEADER, NORMALMENUITEM, POPUPMENUITEM

Index