Resurse

O resursă este date binare pe care le puteți adăuga la fișierul executabil de o aplicație bazată pe Win32. O resursă poate fi standard fie definite. Datele dintr-o resursă standard descrie un icon, cursorul, meniul, caseta de dialog, bitmap, enhanced metafile, font, accelerator tabelul, mesaj-tabelul Intrare, string-tabelul Intrare sau versiune. O resursă definite de cerere, numit, de asemenea, o resursă particularizate, conține orice date cerute de o aplica?ie specifică.

Index