Vinduet etableringen

Et program oppretter vinduene (inkludert hovedvinduet) ved å bruke funksjonen CreateWindow eller CreateWindowEx , og å gi informasjon som kreves for å definere attributtene i vinduet. CreateWindowEx har en parameter, dwExStyle, som ikke har CreateWindow ; Ellers er funksjonene identisk. Faktisk, kaller CreateWindow bare CreateWindowEx, sette parameteren dwExStyle til null. Av denne grunn refererer resten av denne oversikten bare til CreateWindowEx.

Det er flere funksjoner – inkludert DialogBoxog CreateDialog MessageBox – for å lage spesielle formål windows som dialogbokser og meldingsboksene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dialogbokser.

Denne delen inneholder følgende emner:

Index