DialogBox

DialogBox makroen oppretter en sperrende dialogboks fra en dialog boks mal-ressurs. DialogBox returnerer ikke kontrollen før den angitte tilbakeringingsfunksjonen avslutter den modale dialogboksen ved å kalle EndDialog -funksjonen. DialogBox makroen bruker funksjonen DialogBoxParam.

int DialogBox) HINSTANCE  hInstance, / / håndtere til programforekomstenLPCTSTRlpTemplate, / / identifiserer dialogboksen boksen mal HWNDhWndParent, / / håndtere til eiervinduetDLGPROClpDialogFunc / / peker til dialogboksen boksen prosedyre);
 

Parametere

hInstance
Identifiserer en forekomst av modulen der kjørbare fil inneholder malen i boksen i dialogboksen.
lpTemplate
Identifiserer malen i boksen i dialogboksen. Denne parameteren er enten pekeren til en null-terminert tegnstreng som angir navnet på malen i boksen i dialogboksen eller en heltallsverdi som angir ressurs-IDen for malen i boksen i dialogboksen. Hvis parameteren angir et ressurs-IDen, sin signifikante word må være null og dens signifikante word må inneholde identifikatoren. Du kan bruke makroen MAKEINTRESOURCE til å opprette denne verdien.
hWndParent
Identifiserer vinduet som eier dialogboksen.
lpDialogFunc
Pekeren til dialogboksen boksen prosedyre. Hvis du vil ha mer informasjon om dialogboksen boksen fremgangsmåten, kan du se DialogProc.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien nResult -parameteren i kallet til funksjonen EndDialog brukes til å avslutte dialogboksen.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres-1. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

DialogBox makroen bruker CreateWindowEx -funksjonen til å opprette dialogboksen. DialogBox deretter sender en WM_INITDIALOG-melding (og en WM_SETFONT melding) Hvis malen angir DS_SETFONT-stil i dialogboksen boksen prosedyren. Funksjonen viser dialogboksen (uavhengig av om malen angir stilen WS_VISIBLE), deaktiverer eiervinduet og starter sin egen meldingsløkke for å hente og sende meldinger for dialogboksen.

Når dialogboksen boksen prosedyre kaller funksjonen EndDialog , DialogBox ødelegger dialogboksen, slutter meldingsløkke, aktiverer du eiervinduet (Hvis det er aktivert tidligere) og returnerer parameteren nResult som er angitt av dialogboksen boksen prosedyre når det kalt EndDialog.

Windows 95 og senere:Systemet kan støtte opptil 255 kontroller per boks-mal i dialogboksen. Du kan plassere mer enn 255 kontroller i en dialogboks, kan du opprette kontrollene i Meldingsbehandling for WM_INITDIALOG i stedet for å plassere dem i malen.

Windows CE: Ikke alle stiler støttes i DLGTEMPLATE -strukturen i dialogboksen malen referert til av parameteren lpTemplate .

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.
Unicode:Implementert som Unicode- og ANSI-versjoner på Windows NT.

Se også

Oversikt over dialogboksen-boksene, dialogboksen fungerer, CreateDialog, CreateWindowEx, DialogBoxIndirect, DialogBoxIndirectParam, DialogBoxParam, DialogProc, EndDialog, MAKEINTRESOURCE, WM_INITDIALOG, WM_SETFONT

Index