Multithread programmer

En Win32-basert program kan ha flere tråder på kjøringen, og hver tråd kan opprette windows. Tråden som oppretter et vindu må inneholde koden for sin vindusprosedyre.

Et program kan bruke EnumThreadWindows -funksjonen til å liste opp vinduene som er opprettet av en bestemt tråd. Denne funksjonen sender håndtaket til hver tråd-vinduet, i sin tur til en programdefinert tilbakekall funksjon, EnumThreadWndProc.

Funksjonen GetWindowThreadProcessId returnerer identifikator for tråden som opprettet et bestemt vindu.

Hvis du vil angi Vis status for et vindu som er opprettet av en annen tråd, bruk ShowWindowAsync -funksjonen.

Index