EnumThreadWndProc

EnumThreadWndProc -funksjonen er en programdefinert tilbakekall-funksjonen brukes sammen med EnumThreadWindows -funksjonen. Den mottar vinduet håndtakene knyttet til en tråd. WNDENUMPROC -typen definerer en peker til denne tilbakeringingsfunksjonen for. EnumThreadProc er en plassholder for navnet på programdefinert funksjonen.

 BOOL TILBAKERINGING EnumThreadWndProc) HWND  hwnd, / / håndtere til vinduetLPARAMlParam / / Programdefinert verdi);
 

Parametere

hwnd
Håndtere til et vindu som er knyttet til tråden som er angitt i EnumThreadWindows -funksjonen.
lParam
Angir en programdefinert verdien gitt i EnumThreadWindows -funksjonen.

Returverdier

For å fortsette opplisting, må tilbakeringingsfunksjonen returnere TRUE; for å stoppe opplisting, må den returnere FALSE.

Merknader

Et program må registrere denne tilbakeringingsfunksjonen ved å sende adressen til EnumThreadWindows -funksjonen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Brukerdefinerte.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet funksjoner, EnumThreadWindows

Index