Vinduet håndtak

Når du har opprettet et vindu, returnerer funksjonen etableringen vinduet håndtere som entydig identifiserer vinduet. Et program bruker denne referansen i andre funksjoner for direkte sine handlinger til vinduet. Vindus-handle har datatypen HWND ; et program må bruke denne typen når du deklarerer en variabel som inneholder et vindus-handle.

Det finnes spesielle konstanter som kan erstatte en vindus-handle i visse funksjoner. For eksempel kan et program bruke HWND_BROADCAST i SendMessage og SendMessageTimeout -funksjonene eller HWND_DESKTOP i den MapWindowPoints -funksjonen.

Selv om NULL-konstanten ikke er en vindus-handle, kan du bruke det i noen funksjoner til å angi at ingen vinduet påvirkes. For eksempel oppretter å angi NULL for hwndParent -parameteren i funksjonen CreateWindowEx et vindu som har ingen overordnet eller eieren. Angi NULL for funksjonen MessageBox hWnd -parameteren oppretter en meldingsboks som har ingen eier. Noen funksjoner kan returnere NULL i stedet for et håndtak, som angir at handlingen gitt gjelder for ingen-vinduet.

Et program kan bruke FindWindow -funksjonen til å oppdage om et vindu med det angitte klassenavnet eller vindusnavnet finnes i systemet. Hvis det finnes slike et vindu, returnerer FindWindow et håndtak til vinduet. Hvis du vil begrense søket til de underordnede vinduene av et bestemt program, kan du bruke funksjonen FindWindowEx . Funksjonen IsWindow bestemmer om vindus-handle identifiserer et gyldig, eksisterende vindu.

Index