IsWindow

Funksjonen IsWindow bestemmer om angitte vindusreferansen identifiserer et eksisterende vindu.

BOOL IsWindow) HWND  hWnd / / håndtere til vinduet);
 

Parametere

hWnd
Håndtere til vinduet for å teste.

Returverdier

Hvis vindusreferansen identifiserer et eksisterende vindu, er returverdien ikke-null.

Hvis vindusreferansen ikke identifiserer en eksisterende vindu, er returverdien null.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet funksjoner, IsWindowEnabled, IsWindowVisible

Index