IsWindowVisible

Funksjonen IsWindowVisible henter synlighetsstatus for det angitte vinduet.

BOOL IsWindowVisible) HWND  hWnd / / håndtere til vinduet);
 

Parametere

hWnd
Håndtere til vinduet for å teste.

Returverdier

Hvis det angitte vinduet og det overordnede vinduet har den WS_VISIBLE stilen, er returverdien ikke-null.

Hvis det angitte vinduet og det overordnede vinduet ikke har WS_VISIBLE-stil, er verdien som returneres Null. Fordi verdien som returneres, angir om vinduet har stilen WS_VISIBLE, kan det være ikke-null selv om vinduet er helt skjult bak andre vinduer.

Merknader

Synlighetsstatus for et vindu, angis av WS_VISIBLE stil bit. Når WS_VISIBLE er angitt, vises vinduet og påfølgende tegningen inn i den vises så lenge vinduet har stilen WS_VISIBLE.

Hvilken som helst tegning til et vindu med stilen WS_VISIBLE vises ikke hvis vinduet er skjult bak andre vinduer eller er kuttet av det overordnede vinduet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet funksjoner, ShowWindow

Index