CreateDialog

CreateDialog makroen oppretter en ikke-sperrende dialogboks fra en dialog boks mal-ressurs. CreateDialog makroen bruker funksjonen CreateDialogParam.

() HWND CreateDialog HINSTANCE  hInstance, / / håndtere til programforekomstenLPCTSTRlpTemplate, / / identifiserer dialogboksen boksen malnavnHWNDhWndParent, / / håndtere til eiervinduetDLGPROClpDialogFunc / / peker til dialogboksen boksen prosedyre);
 

Parametere

hInstance
Identifiserer en forekomst av modulen der kjørbare fil inneholder malen i boksen i dialogboksen.
lpTemplate
Identifiserer malen i boksen i dialogboksen. Denne parameteren er enten pekeren til en null-terminert tegnstreng som angir navnet på malen i boksen i dialogboksen eller en heltallsverdi som angir ressurs-IDen for malen i boksen i dialogboksen. Hvis parameteren angir et ressurs-IDen, sin signifikante word må være null og dens signifikante word må inneholde identifikatoren. Du kan bruke makroen MAKEINTRESOURCE til å opprette denne verdien.
hWndParent
Identifiserer vinduet som eier dialogboksen.
lpDialogFunc
Pekeren til dialogboksen boksen prosedyre. Hvis du vil ha mer informasjon om dialogboksen boksen fremgangsmåten, kan du se DialogProc.

Returverdier

Hvis funksjonen er vellykket, er verdien som returneres i håndtaket til dialogboksen.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres NULL. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

CreateDialog -funksjonen bruker CreateWindowEx -funksjonen til å opprette dialogboksen. CreateDialog deretter sender en WM_INITDIALOG -melding (og en WM_SETFONT melding) Hvis malen angir DS_SETFONT-stil i dialogboksen boksen prosedyren. Funksjonen viser dialogboksen vises hvis malen angir stilen WS_VISIBLE. Til slutt, CreateDialog returnerer vindusreferansen til dialogboksen.

Etter at CreateDialog returnerer, viser programmet dialogboksen (Hvis den ikke allerede vises) ved hjelp av funksjonen ShowWindow . Programmet ødelegger dialogboksen ved hjelp av DestroyWindow -funksjonen.

Windows 95 og senere:Systemet kan støtte opptil 255 kontroller per boks-mal i dialogboksen. Du kan plassere mer enn 255 kontroller i en dialogboks, kan du opprette kontrollene i Meldingsbehandling for WM_INITDIALOG i stedet for å plassere dem i malen.

Windows CE: Ikke alle stiler støttes i DLGTEMPLATE -strukturen i dialogboksen malen referert til av parameteren lpTemplate .

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.
Unicode:Implementert som Unicode- og ANSI-versjoner på Windows NT.

Se også

Oversikt over dialogboksen-boksene, dialogboksen fungerer, CreateDialogIndirect, CreateDialogIndirectParam, CreateDialogParam, CreateWindowEx, DestroyWindow, DialogBox, DialogProc, ShowWindow, WM_INITDIALOG, WM_SETFONT

Index