GetFocus

GetFocus функція отримує маркер до вікна, яке має фокус вводу, якщо вікно пов'язаний із закликом потік черга повідомлень.

HWND GetFocus(VOID)

 

Параметри

Ця функція має не параметрів.

Повернення значень

Значення, що повертається, є дескриптор вікна з фокусу клавіатури. Якщо виклику потоку чергу повідомлення не має відповідного вікна з фокусу клавіатури, значення, що повертається, є NULL.

Зауваження

Навіть якщо GetFocus повертає NULL, іншому потоку чергу можуть бути пов'язані з вікна, що має фокус вводу.

Функція GetForegroundWindow отримати дескриптор вікна, з якими користувач працює. Можна пов'язати свій потік черга повідомлень з windows, що належить іншому потоці за допомогою функції AttachThreadInput.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Потрібна Версія 1.0 або пізнішу версію.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.
Імпортувати бібліотеки:Використання user32.lib.

Дивіться також

Огляд введення клавіатури, клавіатури вводу функції, AttachThreadInput, GetForegroundWindow, SetFocus, WM_KILLFOCUS, WM_SETFOCUS

Index