GetForegroundWindow

Функція GetForegroundWindow повертає ручку на передньому плані вікно (вікна, з якими користувач працює). Система призначає дещо вищий пріоритет потік, який створює переднього вікна, ніж на інші теми.

HWND GetForegroundWindow(VOID) 

Параметри

Ця функція має не параметрів.

Повернення значень

Значення, що повертається, є дескриптор вікна переднього плану.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Потрібна Версія 1.0 або пізнішу версію.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.
Імпортувати бібліотеки:Використання user32.lib.

Дивіться також

Windows огляд, функції вікон, SetForegroundWindow

Index