WM_SETFOCUS

WM_SETFOCUS повідомлення надсилається до вікна після того, як він придбав фокусу клавіатури.

WM_SETFOCUS hwndLoseFocus = wParam (HWND); / / ручка вікна, втрачає фокус 

 

Параметри

hwndLoseFocus
Значення wParam. Ручки для вікна, яка втратила фокусу клавіатури (може бути NULL).

Повернення значень

Заяву слід повернути нуля, якщо вона обробляє це повідомлення.

Зауваження

Щоб відобразити знак вставки, програма повинна викликати функції відповідний знак вставлення коли вона отримує повідомлення WM_SETFOCUS.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Потрібна Версія 1.0 або пізнішу версію.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.

Дивіться також

Огляд введення клавіатури, клавіатури вводу повідомлень, SetFocus, WM_KILLFOCUS

Index