Pencere özellikleri hakkında

Win32 API uygulamaları pencere özellikleri kullanmaya olanak tanıyan çeşitli işlevler sağlar. Bu genel aşağıdaki konular ele alınmaktadır.:

Index