Pencere özelliklerini kullanmanın avantajları

Pencere özellikleri genellikle subclassed pencereyi veya birden çok belge arabirim (MDI) uygulama penceresinde veri ilişkilendirmek için kullanılır. Bu durumda, aşağıdaki iki nedenden dolayı Cw_usedefault işlev veya sınıf yapısında belirtilen ekstra byte kullanmak uygun değildir:

Sınıflara hakkında daha fazla bilgi için bkz: Pencere yordamı sınıflara. MDI pencereleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: Çoklu belge arabirimi.

Index