Pencere özellikleri numaralandırma

EnumProps ve EnumPropsEx fonksiyonları pencerenin özelliklerin tümünü bir uygulama tanımlı geriçağırım işlevi kullanarak numaralandırır. Geriçağırım işlevi hakkında daha fazla bilgi için bkz: PropEnumProc.

EnumPropsEx işlev tarafından kullanılan uygulama tanımlı veri için ekstra bir parametre içerir. Geriçağırım işlevi hakkında daha fazla bilgi için bkz: PropEnumProcEx.

Index