EnumPropsEx

EnumPropsEx işlevi, belirtilen geriçağırım işlevi için tek tek geçirerek tüm girişleri penceresinin Özellik listesinde numaralandırır. EnumPropsEx son giriş numaralandırılan veya işlev false döndürür kadar devam eder.

int EnumPropsEx) hwnd  hWnd, / / idare pencereyepropenumprocexlpEnumFunc, / / işlev işaretçisilparamlParam / / uygulama tanımlı veri);
 

Parametreleri

hWnd
Numaralandırılacak olan özellik listesi ise pencere kolu.
lpEnumFunc
İşlev işaretçisi. Geriçağırım işlevi hakkında daha fazla bilgi için bkz: PropEnumProcEx fonksiyonu.
lParam
Geri çağrı işlevine geçirilen uygulama tanımlı veri içeriyor.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri geriçağırım işlevi tarafından döndürülen son değeri belirtir. -1 İse işlevi numaralandırma için özellik bulunamadı.

Açıklamalar

Bir uygulama, yalnızca o ekledi özellikleri kaldırabilirsiniz. Diğer uygulamaların veya sistem tarafından eklenen özellikler kaldırmamanız gerekir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanın.
Unicode:Unicode ve ANSI sürümleri Windows NT olarak uygulanır.

Ayrıca bkz:

Pencere özelliklerine genel bakış, pencere özelliği işlevleri, EnumProps, takar, PropEnumProcEx, RemoveProp, SetProp

Index