RemoveProp

RemoveProp işlevi, belirtilen pencere özelliği listesinden girdiyi kaldırır. Belirtilen karakter dizesinin kaldırılması için girdisini tanımlar.

Kolu RemoveProp) hwnd  hWnd, / / idare pencereyelpctstrlpString / / atom veya adresi dizesi);
 

Parametreleri

hWnd
Değiştirilecek olan özellik listesi ise pencere kolu.
lpString
İşaretçi boş sonlandırılmış karakter dizesi ya da Atom yayını tanımlayan bir dize içerir. Bu parametre bir atom ise, o kullanılarak oluşturulmuş olması gerekir AddAtom işlevi. Atom, 16 bitlik bir değer lpStringalt sıra Word'de yerleştirilmelidir; yüksek sıralı sözcük sıfır olmalıdır.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri, belirtilen dizeyi belirtir. Belirtilen özellik listesinde dize bulunamazsa, dönüş değeri null olur.

Açıklamalar

Bir uygulama bir özellik listesinde girişleri ilişkili veri işleme boşaltmanız gerekir. Uygulama, yalnızca o ekledi özellikleri kaldırabilirsiniz. Diğer uygulamaların veya sistem tarafından eklenen özellikler kaldırmamanız gerekir.

RemoveProp işlevi uygulama kolu ile ilişkili verileri ücretsiz yapabilirsiniz böylece dize ile ilişkili veri tanıtıcısı döndürür.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanın.
Unicode:Unicode ve ANSI sürümleri Windows NT olarak uygulanır.

Ayrıca bkz:

Pencere özelliklerine genel bakış, pencere özelliği işlevleri, AddAtom, EnumProps, EnumPropsEx, takar, SetProp

Index