Pencere özellikleri

Bir pencere özelliği , bir pencereye atanmış herhangi bir veridir. Bir pencere özelliği genellikle pencere özgü verilerin tanıtıcı, ancak herhangi bir 32 bit değeri olabilir. Her pencere özelliği bir dize adıyla tanımlanır.

Index