PropEnumProc

PropEnumProc , EnumProps fonksiyonu ile kullanılan bir uygulama tanımlı geriçağırım işlevi işlevdir. İşlev, pencerenin özelliği listeden özelliği girdileri alır. propenumproc türü bir işaretçi bu geriçağırım işlevi tanımlar. PropEnumProc uygulama tanımlı işlev adı için bir yertutucu.

bool geri PropEnumProc) hwnd  hwnd, / / kolu olan özellik listesi penceresine / / numaralandırılmasınılpctstrlpszString, / / string özellik bileşeniİdarehData / / verileri işlemek bileşen özelliği);
 

Parametreleri

hwnd
Olan özellik listesi numaralandırılmasını pencere kolu.
lpszString
Bir boş sonlandırılmış dize işaretçisi. Bu dize özelliği liste girdisi dize bileşenidir. Bu özellik SetProp işlevine bir çağrı yoluyla pencere özelliği listesine eklendiğinde, bir veri kolu ile birlikte, belirtilen dize olduğunu.
hData
Verileri işlemek. Bu tanıtıcı bir özellik listesi giriş veri bileşenidir.

Dönüş değerleri

Özellik listesi numaralandırma devam etmek için true döndürür.

Özellik listesi numaralandırma durdurmak için false döndürür.

Açıklamalar

Bu geriçağırım işlevi için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:Kullanıcı tanımlı.
Unicode:Unicode ve ANSI prototip tanımlanan.

Ayrıca bkz:

Pencere özelliklerine genel bakış, pencere özelliği işlevleri, EnumProps, EnumPropsEx, PropEnumProcEx, RemoveProp, SetProp

Index