Pencere özellikleri atama

SetProp işlevi bir pencere özelliği ve dize tanımlayıcısını bir pencereye atar. Takar işlevi belirtilen bir dize tarafından tanımlanan pencere özelliği alır. RemoveProp işlevi bir pencere pencere özelliği arasındaki ilişkiyi yok ancak verinin kendisi yok etmez.

Index