Pencere yordamı Superclassing

Superclassing varolan sınıf, artı yenilikleri uygulama tarafından sağlanan temel işlevi ile yeni bir pencere sınıfı oluşturmak için uygulama sağlayan bir tekniktir. Bir üst sınıf temel sınıfolarak adlandırılan bir varolan pencere sınıfı dayanır. Sık sık, bir sistem genel pencere sınıfı bir düzenleme denetimi gibi temel sınıftır, ama o-ebilmek var olmak birisi pencere sınıfı.

Bir üst sınıf, üst sınıf yordam adı verilen kendi penceresinde yordam vardır. Üst sınıf yordamı bir ileti alma üzerine üç eylemi gerçekleştirebilirsiniz: Bu iletinin orijinal pencere yordamı geçmek, ileti değiştirebilir ve orijinal pencere yordamı için geçiş veya iletiyi işlemek ve orijinal pencere yordamı geçemezse. Üst sınıf yordamı bir ileti işlerse, o önce sonra bunu yapabilirsiniz veya hem önce ve sonra özgün penceresinin yordam geçirmeden.

Aksine bir alt yordam pencere oluşturma iletilerini (wm_nccreate, wm_createvb.) bir üst sınıf yordam işleyebilir, ancak temel sınıf penceresinin yordam onun başlatma yordamı gerçekleştirebilmek o da bunları özgün temel sınıf pencere yordamı geçmelidir.

Üst sınıf bir pencere sınıfı için bir uygulama öncelikle temel sınıf hakkında bilgi almak için GetClassInfo işlevini çağırır. GetClassInfo bir wndclass yapısı wndclass yapının temel sınıf değerleriyle doldurur. Ardından, uygulama kendi örneğini ele wndclass yapısını HINSTANCE üyesi kopyalar ve sınıfın adını lpszClassName üye kopyalar. Temel sınıf bir menü içeriyorsa, uygulama yeni bir menü ile aynı menü tanımlayıcıları sağlayın ve menü adını lpszMenuName üye kopyalayın. Üst sınıf yordamı wm_command iletisini işler ve temel sınıf pencere yordamı geçmez, menü ilgili tanımlayıcılar olmaması. GetClassInfo wndclass yapısı lpszMenuName, lpszClassNameya da HINSTANCE üyesi döndürmüyor.

Bir uygulama da lpfnWndProc üye wndclass yapısını ayarlamanız gerekir. GetClassInfo işlevi, bu üye orijinal pencere yordamı sınıf adresi ile doldurur. Uygulama, orijinal pencere yordamı için iletileri aktarmak için bu adresi kaydedin ve sonra sınıfın yordam adresini lpfnWndProc üye kopyalayın. Uygulama gerekirse diğer üyelerine wndclass yapısını değiştirebilirsiniz. wndclass yapısı doldurur sonra uygulama yapısı adresi RegisterClass işlevine ileterek sınıflarını kaydeder. Üst sınıf sonra windows oluşturmak için kullanılabilir.

Çünkü yeni bir pencere sınıfı superclassing kaydeder, uygulamanın ekstra sınıf baytları hem ilave pencere bayt ekleyebilirsiniz. Üst sınıfın özgün ekstra byte için temel sınıf ya da pencerenin bir örneği alt ya da küresel bir alt bunları kullanmaması gerektiğini aynı nedenlerle kullanmanız gerekir. Ayrıca, uygulama sınıfını veya pencere örnek kullanımı için ekstra byte eklerse, göreli olarak özgün temel sınıf tarafından kullanılan ek bayt ekstra byte başvuru gerekir. Temel sınıf tarafından kullanılan bayt sayısını bir sürümünden diğerine temel sınıf, üst sınıf'ın kendi için başlangıç uzaklığı değişebilir çünkü ekstra byte da, temel sınıf bir sürümünden diğerine değişebilir.

Index