RegisterClass

Cw_usedefault ya da CreateWindowEx işlev çağrıları sonraki kullanım için bir pencere sınıfı RegisterClass işlevini kaydeder.

RegisterClass işlevi RegisterClassEx işlevi tarafından bırakmıştır. Sınıf küçük bir simge gerekmiyorsa RegisterClass, ancak kullanmaya devam edebilirsiniz.

atom RegisterClass) const wndclass  * lpWndClass / / adres yapısı ile sınıf / / veri);
 

Parametreleri

lpWndClass
wndclass yapısı için işaretçi. Yapının işlevi geçirmeden önce uygun sınıf niteliklerle doldurmanız gerekir.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı dönüş değeri benzersiz olarak tanımlayan sınıf kayıtlı atom ise.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

Pencere sınıfı RegisterClassAkullanarak kaydederseniz, uygulama sistemi windows oluşturulan sınıf metin iletileriyle beklemek veya ANSI kullanılacak karakter parametreleri karakter kümeleriyle söyler; o RegisterClassWkullanarak kaydettirmeniz, uygulama sistem iletilerinin metin parametreleri Unicode olarak geçmek ister. IsWindowUnicode işlevi, her pencerenin niteliği sorgulanacak uygulamaları etkinleştirir. Win32 API ANSI ve Unicode işlevleri ile ilgili daha fazla bilgi için bkz: Fonksiyon prototipleri.

O sonlandırıldığında uygulama kayıtları tüm pencere sınıflarını kayıtsız.

Windows 95: dll kaldırıldığında bir dll tarafından kayıtlı tüm pencere sınıflarını kayıtsız.

Windows NT: dll kaldırıldığında bir dll tarafından kayıtlı hiçbir pencere sınıflarını kayıtsız.

Windows 95:wndclass yapısı cbWndExtra ya da cbClsExtra üyesi 40 bayttan fazlasını içeriyorsa, RegisterClass başarısız .

Windows ce: Windows ce varsayılan menüler desteklemediğinden lpWndClass parametresiyle işaret wndclass yapısı lpszMenuName alan desteklemiyor.

Uygun hedef platformlarda fare imleç desteği sağlayan Windows ce Iconcurs bileşeni kullanmıyorsanız tarafından lpWndClass işaret wndclass yapısı hCursor alanı kullanamazsınız.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanın.
Unicode:Unicode ve ANSI sürümleri Windows NT olarak uygulanır.

Ayrıca bkz:

Pencere sınıflarını genel bakış, pencere sınıfı işlevler, Cw_usedefault, CreateWindowEx, GetClassInfo, GetClassName, RegisterClassEx, UnregisterClass, WindowProc, wndclass

Index