GetClassName

GetClassName işlevi belirtilen pencereye ait olduğu sınıfın adını alır.

int GetClassName) hwnd  hWnd, / / idare penceresilptstrlpClassName, / / adres arabelleği için sınıf adıintnMaxCount / / karakter arabelleği boyutu);
 

Parametreleri

hWnd
Pencere ve pencereye ait olduğu sınıfı, dolaylı olarak ele.
lpClassName
Sınıf adı dizesi alacak olan tampon işaretçisine.
nMaxCount
Karakter, lpClassName parametresi tarafından işaret arabellek uzunluğu belirtir. Sınıf adı dizesi arabellekten daha uzunsa kesilir.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri belirtilen arabelleğe kopyalanan karakter sayısıdır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanın.
Unicode:Unicode ve ANSI sürümleri Windows NT olarak uygulanır.

Ayrıca bkz:

Pencere sınıflarını genel bakış, pencere sınıfı işlevler, FindWindow, GetClassInfo, GetClassLong, GetClassWord

Index