Pencere sınıfı işlevler

Aşağıdaki işlevler, pencere sınıfları ile kullanılır.

GetClassInfoEx
GetClassLong
GetClassName
GetWindowLong
RegisterClassEx
SetClassLong
SetWindowLong
UnregisterClass

Eski işlevleri

GetClassInfo
GetClassWord
GetWindowWord
RegisterClass
SetClassWord
SetWindowWord

Index