WM_CREATE

Bir uygulama bir pencere CreateWindowEx veya Cw_usedefault işlevi çağrılarak oluşturulan istediğinde wm_create ileti gönderilir. Yeni penceresinin pencere yordamı pencere oluşturulduktan sonra ancak önce pencere görünür olur bu iletiyi alır. CreateWindowEx ya da Cw_usedefault işlevi önce ileti gönderilir.

Wm_create BWE (lpcreatestruct) lParam; = / / yapı oluşturma verileri ile 

 

Parametreleri

lParam
LParamdeğeri. Oluşturulan penceresi hakkında bilgi içeren bir createstruct yapısı için işaretçi. createstruct üyelerine CreateWindowEx fonksiyonun parametrelerinin özdeş.

Dönüş değerleri

Bu ileti uygulama süreçleri, pencere devam için 0 dönmelidir. Uygulama –1 döndürürse, pencere yok edilir ve CreateWindowEx ya da Cw_usedefault işlev null tanıtıcısı döndürür.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere iletilerinin Cw_usedefault, CreateWindowEx, createstruct, wm_nccreate

Index