WM_NCCREATE

Pencere ilk oluşturulduğunda wm_nccreate mesaj önce wm_create ileti gönderilir.

Wm_nccreate BWE (lpcreatestruct) lParam; =  / / yapı oluşturma verileri ile 

 

Parametreleri

bwe
LParamdeğeri. Oluşturulan penceresi hakkında bilgi içeren createstruct yapısı için işaretçi. createstruct üyelerine CreateWindowEx fonksiyonun parametrelerinin özdeş.

Dönüş değerleri

Bu ileti uygulama süreçleri, pencere devam için true dönmesi gerekir. Uygulama yanlış dönerse, Cw_usedefault ya da CreateWindowEx işlev null tanıtıcı döndürür.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere iletilerinin Cw_usedefault, CreateWindowEx, DefWindowProc, createstruct, wm_create

Index