STYLESTRUCT

stylestruct yapısı için bir pencere pencere stilleri içerir.

typedef struct tagSTYLESTRUCT {/ / ss dword styleOld; 
    dword styleNew; 
} STYLESTRUCT, * LPSTYLESTRUCT 

 

Üyeler

stil
Pencere stili veya genişletilmiş tarzı bayrakları belirtir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: 3.5 veya sonraki sürümünü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere yapıları, wm_stylechanged, WM_STYLECHANGING

Index