Pencere yapıları

Aşağıdaki yapıları oluşturmak ve windows yönetmek için kullanılır.

CLIENTCREATESTRUCT
CREATESTRUCT
MINMAXINFO
NCCALCSIZE_PARAMS
STYLESTRUCT
WINDOWPLACEMENT
WINDOWPOS

Index