WM_STYLECHANGED

SetWindowLong işlevi bir veya daha fazla pencere stilleri değiştikten sonra pencereyi wm_stylechanged ileti gönderilir.

Wm_stylechanged wStyleType wParam; =            / / windows stilleri veya genişletilmiş stilleri lpss (lpstylestruct) lParam; =  / / yapı yeni stiller içeren 

 

Parametreleri

wStyleType
WParamdeğeri. Pencere stilleri veya genişletilmiş stilleri değişmiş olup olmadığını belirtir. Bu parametreyi aşağıdaki değerleri birleşimi olabilir:
Değer Anlamı
GWL_EXSTYLE Pencerenin genişletilmiş stilleri değişti.
GWL_STYLE Pencere stilleri değişti.

lpss
LParamdeğeri. Pencerenin yeni stiller içeren bir stylestruct yapısı için işaretçi. Bir uygulama stilleri inceleyebilir, ancak bunları değiştiremezsiniz.

Dönüş değerleri

Bu ileti işlerse uygulama sıfır döndürmelidir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere iletilerinin, SetWindowLong, stylestruct, WM_STYLECHANGING

Index