WM_STYLECHANGING

SetWindowLong işlevi bir veya daha fazla pencere stilleri değişmek üzere olduğunda bir pencereye WM_STYLECHANGING ileti gönderilir.

WM_STYLECHANGING wStyleType wParam; =            / / pencere stilleri veya genişletilmiş stilleri lpss (lpstylestruct) lParam; =  / / yapı yeni stiller içeren 

 

Parametreleri

wStyleType
WParamdeğeri. Pencere stilleri veya genişletilmiş stilleri değişmiş olup olmadığını belirtir. Bu parametreyi aşağıdaki değerleri birleşimi olabilir:
Değer Anlamı
GWL_EXSTYLE Pencerenin genişletilmiş stilleri değiştirme.
GWL_STYLE Pencere stilleri değiştirme.

lpss
LParamdeğeri. Pencere için önerilen yeni stiller içeren bir stylestruct yapısı için işaretçi. Uygulama stilleri inceleyebilir ve, gerekirse onları.

Dönüş değerleri

Bu ileti işlerse uygulama sıfır döndürmelidir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere iletilerinin, stylestruct, wm_stylechanged

Index