Multithread uygulamaları

Win 32 tabanlı bir uygulamanın birden çok iş parçacığı yürütme olabilir ve her iş parçacığı windows oluşturabilirsiniz. Bir pencere oluşturur konu onun pencere yordamın kodu içermelidir.

Bir uygulamayı, belirli bir iş parçacığı tarafından oluşturulan windows numaralandırmak için EnumThreadWindows işlevini kullanabilirsiniz. Bu işlev her iş parçacığı pencere tanıtıcısı, bir uygulama tanımlı geriçağırım işlevi, EnumThreadWndProc geçer.

GetWindowThreadProcessId işlevi belirli bir pencere oluşturulan iş parçacığı tanıtıcısı döndürür.

Başka bir iş parçacığı tarafından oluşturulan bir pencere Haritayı durumunu ayarlamak için ShowWindowAsync işlevini kullanın.

Index