ShowWindowAsync

ShowWindowAsync işlevi farklı bir iş parçacığı tarafından oluşturulan bir pencere Haritayı durumunu ayarlar.

bool ShowWindowAsync ()  hwnd  hWnd, / / idare pencereyeintnCmdShow / / pencerenin durumu göster);
 

Parametreleri

hWnd
Pencere kolu.
nCmdShow
Nasıl pencere gösterilmesini belirtir. Olası değerler listesi için bkz: ShowWindow işlevi açıklaması.

Dönüş değerleri

Pencereyi önceden görülebilir, dönüş değeri sıfır.

Pencereyi önceden gizli, dönüş değeri sıfırdır.

Açıklamalar

Bu işlev bir Haritayı pencere olayı verilen penceresinin ileti sırası nakleder. Uygulama asılı uygulamanın Haritayı pencere olay işlemini bitirmek için beklerken asılı olma önlemek için bu işlevi kullanabilirsiniz.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere işlevleri, ShowWindow

Index