GetWindowThreadProcessId

GetWindowThreadProcessId işlevi, belirtilen pencereyi oluşturulan iş parçacığı tanımlayıcısı ve isteğe bağlı olarak pencere oluşturulan işlem tanımlayıcısı alır.

dword GetWindowThreadProcessId) hwnd  hWnd, / / idare pencereyelpdwordlpdwProcessId / / adres değişkeni için işlem tanımlayıcısı);
 

Parametreleri

hWnd
Pencere kolu.
lpdwProcessId
İşaretçi bir 32-bit değeri işlem tanımlayıcısı alır. Bu parametre null ise, GetWindowThreadProcessId işlem tanıtıcısı için 32-bit değeri kopyalar; Aksi takdirde, o does değil.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri ise pencere oluşturulan iş parçacığı tanımlayıcısı.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere işlevleri

Index