EnumThreadWndProc

EnumThreadWndProc , EnumThreadWindows fonksiyonu ile kullanılan bir uygulama tanımlı geriçağırım işlevi işlevdir. Bir iş parçacığıyla ilişkilendirilmiş pencere kolları alır. wndenumproc türü bir işaretçi bu geriçağırım işlevi tanımlar. EnumThreadProc uygulama tanımlı işlev adı için bir yertutucu.

 bool geri EnumThreadWndProc) hwnd  hwnd, / / idare pencereyelparamlParam / / uygulama tanımlı değer);
 

Parametreleri

hwnd
EnumThreadWindows işlevinde belirtilen iş parçacığı ilişkili pencere kolu.
lParam
EnumThreadWindows işlevinde verilen uygulama-tanımlı değer belirtir.

Dönüş değerleri

Numaralandırma devam etmek için geriçağırım işlevi true döndürmesi gerekir; numaralandırma durdurmak için onu false döndürmesi gerekir.

Açıklamalar

Bir uygulama, adresini EnumThreadWindows işlevine ileterek bu geriçağırım işlevi kaydetmeniz gerekir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:Kullanıcı tanımlı.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere işlevleri, EnumThreadWindows

Index