Pencere oluşturma iletileri

Herhangi bir pencere oluştururken, sistem pencere pencere yordamı iletileri gönderir. Sistem, pencere nonclient alan ve wm_create iletisi istemci alanı oluşturduktan sonra oluşturduktan sonra wm_nccreate iletisi gönderir. Sistem penceresini görüntülemeden önce pencere yordamı her iki ileti alır. Her iki ileti CreateWindowEx işlevinde belirtilen tüm bilgileri içeren bir createstruct yapısını gösteren bir işaretçi içerir. Genellikle, pencere yordamı bu iletileri aldığında gerçekleştireceği başlatma görevlerini gerçekleştirir.

Alt pencere oluştururken, sistem wm_nccreate ve wm_create iletileri gönderdikten sonra üst pencereyi WM_PARENTNOTIFY iletiyi gönderir. Ayrıca, pencere oluşturulurken diğer iletileri de gönderir. Sayısını ve bu iletilerin sırasını pencere sınıf ve stil ve pencere oluşturmak için kullanılan işlev bağlıdır. Bu iletiler bu Yardım dosyasındaki diğer konuları açıklanmıştır.