SBM_GETPOS

Bir uygulama, bir kaydırma çubuğunu denetimin kaydırma kutusunun geçerli konumunu almak için sbm_getpos iletisi gönderir. Geçerli konum geçerli kayan aralığına bağlıdır göreli bir değerdir. Örneğin, kayan Aralık 0 ile 100 arasında kaydırma kutusunun ortasında bar ise, 50 geçerli olduğunu.

Sbm_getpos wParam = 0; / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0; / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

İletiyi başarılı dönüş değeri kaydırma çubuğundaki kaydırma kutusunun geçerli konumunu ise.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 2.0 veya sonraki sürümünü gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Kaydırma çubuklarını genel bakış, kaydırma çubuğu iletileri, sbm_getrange, sbm_setpos, sbm_setrange, sbm_setrangeredraw

Index