SBM_SETRANGEREDRAW

Bir uygulama, kaydırma çubuğu denetimi için minimum ve maksimum değerleri ve denetimi yeniden çizmek için sbm_setrangeredraw iletisi gönderir.

Sbm_setrangeredraw wParam (wparam) nMinPos; = / / en az kaydırma konumu lParam (lparam) nMaxPos = / / maksimum kaydırma konumu 

 

Parametreleri

nMinPos
Pozisyon kaydırma minimum belirtir.
fMaxPos
En fazla kaydırma konumu belirtir.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri kaydırma kutusunun konumunu değiştirdiyseniz, kaydırma kutusunun önceki konumudur; Tersi durumda, sıfır ise.

Açıklamalar

Varsayılan minimum ve maksimum değerleri sıfır vardır. NMinPos ve nMaxPos parametreleri ile belirtilen değerleri arasındaki fark maxlong değerinden büyük olmamalıdır.

Minimum ve maksimum değerleri eşitse, kaydırma çubuğu denetimi gizli olup, etkin, devre dışı.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 2.0 veya sonraki sürümünü gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Kaydırma çubuklarını genel bakış, kaydırma çubuğu iletileri, sbm_getpos, sbm_getrange, sbm_setpos, sbm_setrange

Index