SBM_GETRANGE

Uygulama denetimi için minimum ve maksimum değerleri almak için kaydırma çubuğu denetimi sbm_getrange ileti gönderir.

Sbm_getrange wParam (wparam) (LPINT) lpnMinPos; = / / en az lParam getirin (lparam) (LPINT) lpnMaxPos; = / / Maksimum konum 

 

Parametreleri

lpnMinPos
İşaretçi konumunu kaydırma minimum alan değeri.
lpnMaxPos
İşaretçi konumunu kaydırma maksimum alan değeri.

Dönüş değerleri

Bu ileti bir değer döndürmüyor.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 2.0 veya sonraki sürümünü gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Kaydırma çubuklarını genel bakış, kaydırma çubuğu iletileri, sbm_getpos, sbm_setpos, sbm_setrange, sbm_setrangeredraw

Index